Akun kennotus

Akun kennotus

Tilaa akun kennotus tämän lomakkeen avulla. Kerro lomakkeessa selvästi minkälaisesta työstä on kyse.

On suositeltavaa lähettää liitetiedosto, josta selviää tarkemmin työnlaatu. Esimerkiksi piirrustus suunnitelmasta. Voimme myös valmistaa täysin kustomoidun akkupaketin.

Akkupaketit valmistetaan pistehitsaamalla nikkeliliuskoja akkukennojen jännitteellisiin napoihin. Valmistamisessa on tärkeää huomioida akkupaketilta otettava maksimiteho. Maksimitehon mukaan valitaan oikeat kennot, sekä suunnitellaan johtimet/nikkeli riittävää virranjohtokykyä varten.