Mekaniikka suunnittelu

Mekaniikka suunnittelussa käytämme  tehokasta pilvipohjaista Fusion360 -ohjelmistoa. Mekaaniset osat on mahdollista valmistaa 3D tulostimella ja osien testaaminen voidaan suorittaa nopeallakin aikataululla.

CAD suunnitelmaan voidaan helposti lisätä useampia osia ja tarkistaa prototyypin toiminta tietokoneella, ennen varsinaisen prototyypin valmistusta.

Mekaniikka suunnittelussa voidaan myös hyödyntää FE analyysia, jonka avulla osasta voidaan optimoida mahdollisimman kevyt, ilman heikentynyttä rakennetta.

Mekaniikka osan suunnitteleminen

Läpileikkaus

Fusion360 -ohjelmalla, voidaan helposti analysoida suunniteltavaa osaa. Analysoinnin avulla voidaan tarkistaa, että kaikki osat sopivat fyysisesti paikalleen ja seinämien paksuus on mitoitettu oikein.

Osa kokonaisuudet

Osista voidaan tehdä modulaarisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat useista paloista. Modulaarinen suunnittelu on usein hyvin skaalautuva ja tuotannollisesti tehokas. 

Havainnekuvan tekeminen

Havainnekuva render

Suunniteltavasta osasta voidaan renderoida havainnekuva, jonka avulla nähdään realistinen kuvitelma osasta. Havainnekuvaan voidaan lisätä tekstikenttiä, jonka avulla välittyy mitä mikäkin osa on.

Havainnekuva

Havainnekuva voidaan tehdä kasatusta tuotteesta, ilman tekstimerkintöjä. Havainnekuvan värin ja valoituksen voi vaihtaa tuotteeseen sopivaksi.

Lujuuslaskenta

FE-analyysi

Mekaanisen osan rakenteen vahvuutta voidaan simuloida tietokone ohjelman avulla. Lujuuslaskenta simuloi osan kestävyyttä ja näin varmistutaan, että fyysisestä osasta tulee riittävän vahva. FE-analyysin avulla voidaan poistaa materiaalia alueilta, johon rasitus ei vaikuta. Materiaalia poistamalla voidaan keventää osaa huomattavasti, vähentämättä osan kestävyyttä.

3D tulostettujen osien hyödyntäminen

3D tulostettujen osien hyödyntäminen

3D tulostettujen osien hyödyntäminen tuotekehityksessä. 3D tulostamalla voidaan valmistaa prototyypin osat erittäin nopeasti ja testata prototyypin toimintaa.  Tuptteessa käytettävät lopulliset osat valmistetaan vahvemmasta materiaalista

3D tulostaminen tuotekehityksessä

3D tulostetun osan avulla voidaan nopeasti testata nykyistä suunnitelmaa ja parantaa sitä huomioiden mukaan. Johdot, Laakerit, Anturit ja muut osat voidaan kätevästi lisätä prototyyppiin.