Mekaniikkasuunnittelu

CAD suunnittelu tarkoittaa tietokoneavusteista suunnittelua, tämä mahdollistaa mekaanisten osien nopean ja tarkan suunnittelun. Mekaniikkasuunnittelussa käytämme  tehokasta ja pilvipohjaista Fusion360 -ohjelmistoa. Mekaaniset osat on mahdollista valmistaa 3D tulostimella, 3D tulostamisen ansiosta osien testaaminen voidaan suorittaa nopeallakin aikataululla.

CAD suunnitelmaan voidaan helposti lisätä useampia osia ja tarkistella prototyypin toimintaa tietokoneella. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja materiaalien käyttöä. Osakokonaisuudet voivat olla yksinkertaisia staattisia objekteja tai useammasta liikkuvasta osasta rakennettuja mekaniikan kokonaisuuksia.

Mekaniikkasuunnittelussa voidaan myös hyödyntää FE analyysia, jonka avulla osasta voidaan optimoida mahdollisimman kevyt, ilman heikentämättä rakennetta.

CAD suunnittelun hinta on 60€(ALV 0%), tuntimäärä lasketaan aina alkavaa tuntia kohti.

CAD suunnittelu - Valmistusmenetelmät

Osan suunnittelussa on tärkeää huomioida, osalle tarkoitettu valmistusmenetelmä. Osan suunnitelmaan vaikuttaa huomattavasti, valmistetaanko osa peltiä taivuttamalla, 3D tulostamalla, jyrsimällä vai laserleikkaamalla.

Erilaiset valmistusmentelmät sopivat erilaisiin tilanteisiin, autamme suunnitteluvaiheessa valitsemaan oikean valmistusmenetelmän.

Voimme huomioida seuraavat valmistusmenetelmät suunnitteluvaiheessa:

  • Osan 3D suunnittelu 3D tulostamista varten.
  • Osan 3D suunnittelu taittamista varten(Sheet metal bending)
  • Osan 3D suunnittelu jyrsimistä varten.
  • Osan 3D suunnittelu laserleikkaamista varten.

CAD suunnittelu - Tiedostoformaatit

CAD tiedostoformaatteja on useita, eri formaatit sopivat eri tilanteisiin. Tarjoamme suunnitelmat useimmissa formaateissa, alapuolella on listattuna yleisimmät formaatit ja niiden käyttökohteet:

  • .STL tiedosto on yksinkertaisin ja sopii 3D tulostamiseen. STL tiedostossa objekti on pilkottu kolmioihin.
  • .STEP tiedosto on kehittyneempi, .STEP tiedosto sisältää objektissa käytettyjä ominaisuuksia. STEP tiedostoa tarvitaan yleensä cnc jyrsimisessä.
  • .DWG tiedosto sopii metallin taittamiseen ja laserleikkaamiseen. DWG tiedosto sisältää 2D datan objektista.
  • Suunnittelussa käytämme Autodesk Fusion360 – ohjelmistoa. Tarjoamme tarvittaessa myös koko projektin tiedostot Autodeskin tukemissa formaateissa.

CAD suunnittelu - Osien suunnittelu tietokoneella

Läpileikkaus

Fusion360 -ohjelmalla, voidaan helposti analysoida suunniteltavaa osaa. Analysoinnin avulla voidaan tarkistaa, että kaikki osat sopivat fyysisesti paikalleen ja seinämien paksuus on mitoitettu oikein.

CAD Suunnittelu
Osan mekaaninen suunnittelu tietokoneella, kuvassa näkyy läpileikkaus mekaniikan osakokonaisuudesta.

Osa kokonaisuudet

Osista voidaan tehdä modulaarisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat useista paloista. Modulaarinen suunnittelu on usein hyvin skaalautuva ja tuotannollisesti tehokas. 

CAD suunnittelu
Useammasta osasta koostuva mekaaninen osa voimansiirtoon.

Havainnekuvan tekeminen

CAD suunnittelu
Kasattu voimansiirto 3D suunnitelmassa

Havainnekuva render

Suunniteltavasta osasta voidaan renderoida havainnekuva, jonka avulla nähdään realistinen kuvitelma osasta. Havainnekuvaan voidaan lisätä tekstikenttiä, jonka avulla välittyy mitä mikäkin osa on.

Lujuuslaskenta

FE-analyysi

Mekaanisen osan rakenteen vahvuutta voidaan simuloida tietokone ohjelman avulla. Lujuuslaskenta simuloi osan kestävyyttä ja näin varmistutaan, että fyysisestä osasta tulee riittävän vahva. FE-analyysin avulla voidaan poistaa materiaalia alueilta, johon rasitus ei vaikuta. Materiaalia poistamalla voidaan keventää osaa huomattavasti, vähentämättä osan kestävyyttä.

3D Suunnittelu
Tietokoneavusteinen osan lujuuslaskenta

CAD suunnittelu - 3D tulostettavien osien suunnittelu

3D tulostettuja osia
Prototyypin testaamista 3D tulostetuilla osilla

3D tulostettujen osien hyödyntäminen

3D tulostettujen osien hyödyntäminen tuotekehityksessä. 3D tulostamalla voidaan valmistaa prototyypin osat erittäin nopeasti ja testata prototyypin toimintaa.  Tuptteessa käytettävät lopulliset osat valmistetaan vahvemmasta materiaalista